Om oss

Mötesplats Luleå ”Café Glimten” är en ekonomisk förening och ett socialt kooperativ som ligger på Örnens äldreboende och är en plats dit vem som helst kan söka sig för en stunds samvaro, för att få information om aktuella händelser eller varför inte bara för att få sig en kopp gott kaffe.

Mötesplatsen ska även verka för verksamhet och aktiviteter för Luleå kommuns medborgare och även som ett komplement till den övriga kommunala verksamheten. Kooperativet ska ge utrymme för personer som står långt från arbetsmarknaden att arbetsträna och via handledning få möjlighet att skapa egna förutsättningar för sin framtid. På Café Glimten finns idag 4 anställda och flera medarbetare.

Vi har som mål att kontinuerligt sträva framåt och se nya möjligheter för att kooperativet ska växa och finna fler verkningsområden. I övrigt ska föreningen eftersträva att driva en verksamhet utifrån kooperativa principer och som främjar och sprider kännedom om utveckling av socialt företagande. Föreningen ska i sin verksamhet särskilt uppmärksamma och använda arbetssätt utifrån värden som stärker demokrati och solidaritet för människors gemensamma samhällspåverkan.